Parempi ilma ja parempi ympäristö

Tosiasia on, että ilmanlaatu monessa paikassa maailmassa on parantunut viimeisen 20 vuoden aikana! Yhteisten ponnistelujen myötä olemme onnistuneet tekemään aiemmin ilmaa likaavat teknologiat puhtaimmiksi, monessa tapauksessa hävittäen pohjimmaisen syyn jo sen lähteellä. Hyvänä esimerkkinä ovat yhä tehokkaammat moottorit ja katalysaattorit, joita käytetään autojen pakokaasujen puhdistamiseen.

Ympäristölainsäädäntö ja suurempi tietoisuus ympäristöasioista ovat johtaneet tehokkaampaan ilmansuodatukseen monella alueella. Joskin vaatimukset liittyen ulko- ja sisäilman tilojen parantamiseen ovat suurempia tänä päivänä kuin koskaan aiemmin.

Paranna lähiympäristöäsi

Vaikka ilma  ympäristössäsi olisi parantunut, on valitettavasti alueita, erityisesti kaupunkien keskuksissa, joissa ulkoilma on terveydelle vahingollista. Näissä olosuhteissa huono ilma pitäisi torjua käyttämällä tehokkaita tuloilmansuodattimia. Yleensä kuitenkin suodattimen päätarkoitus on suojata ilmanvaihtojärjestelmän herkimpiä osia taloudellisesti.

Pitämällä ilmanvaihtojärjestelmä puhtaana, voit säästää energiaa ja parantaa ympäristöä laajemmasta näkökulmasta. Suodattimet ovat kulutustavaraa, jotka voivat myös rasittaa ympäristöä, jos valinta on hätäinen tai harkitsematon. Voit vaikuttaa omaan alueesi ja yleisesti koko ympäristöösi valitsemalla oikein.

Sisäilmastandardi EN13779:2007

Sisäilmastandardi EN13779:2007:n mukaan ulkoilma (OutDoorAir, ODA) luokitellaan 3:een tasoon, luokasta ODA 1 tasoon ODA 3, ja se myöskin määrittelee suosituksia liittyen vaadittuun suodattimen tasoon mukavan ja terveen sisäilman laadun (Indoor Air Quality, IAQ) saamiseksi. Epäpuhtaudet voivat olla hiukkas- (pöly) tai molekyylimuodossa (kaasu). Standardi antaa kriteereitä sisäilman laatuun (Indoor Air Quality) ja suosituksia suodatinluokan valintaan.

Ulkoilman laadun luokitus

Arvioi ilmasi laatua!

PM2.5 ja PM10 osoittavat vastaavasti alle 2.5 ja 10 um hiukkaspitoisuuuuksia ja ilmoitetaan μg/m³. Korkeat hiukkaspitoisuudet ovat usein osoitus korkeimmista kaasusaastearvoista.

Monet haitalliset saasteet syntyvät kaikkein pienimmistä ilmahiukkasista, mikä tekee niiden poistamisen vielä tärkeämmäksi, erityisesti kaupunkiympäristöissä. Sisäilmastandardi EN13779 suosittelee tuloilma-suodattimiksi vähintään luokkia M5-F9, ja painottaa hiilidioksidin määrää osoituksena siitä, miten hyvä sisäilman laatu on. Hiilidioksidia syntyy mm. ihmisten hengityksen kautta ja hyvä sisäilman laatu vaatii hyvän ilmanvaihdon.

CO2 pitoisuus ei saisi ylittää 1,000 PPM. Väsymme ja tuottavuus heikkenee CO2    pitoisuuden ylittäessä tämän rajan. Kun ilma vaihdetaan rakennuksessa, haitalliset päästöt (toisin sanoen rakennusmateriaaleista ja laser-tulostimista) laimentuvat niin, että ilma pysyy raikkaana. Huomaa, että likaiset ja tukkoiset ilmansuodattimet voivat huomattavasti alentaa ilmamäärää ja estää ilman kulkua!

Sisäilman luokitus. Ehdotettu kriteeri IAQ:lle (Indoor Air Quality) EN13779 mukaan.

Hyvä sisäilman laatu vaatii hyvän tuloilman suodattimen!

Sisätiloissa ilmassa olevat hiukkaset syntyvät ihmisten toiminnasta. Hiukkasia syntyy jokapäiväisissä toimistotilaympäristöissä, mm. vaatteiden ja mattojen kangaskuiduista, mikä tarkoittaa sitä, että poistoilmalla on erilainen hiukkasjakauma kuin ulkoilmalla. Karkeat jakeet voivat nopeasti tukkia poistoilma suodattimen, ja vakavasti heikentää sisäilman laatua pienentyneen ilmanvaihdon takia.

Säännöllinen suodatinvaihto on tärkeää!

Suodatinluokitus

Suodattimen suodatusteho luokitellaan standardi EN779:2012 mukaan, jossa standardoitu synteettinen testipöly, niin sanottu ASHRAE-pöly, syötetään suodattimeen toimintasarjana. Pölyn poisto voi antaa hyvän indikaation suodattimen toimintakyvystä poistoilman sovelluksissa. Ulkoilmalla on erilainen rakenne, josta suuri osa on hienojakoisempia hiukkasia kuin ASHRAE pölyssä.

Tämä tarkoittaa sitä, että sisäilmansuodattimen palveluikää ei voida suoraan määrittää testausmenetelmin, jotka perustuvat EN 779:ään. Riippumatta valitusta suodattimen tehokkuudesta, säännöllinen suodattimen vaihto antaa kiinteistöllesi turvarajat, joiden avulla vältät energiakustannusten rajun nousun tai huonon ilmanlaadun aiheuttaman työntehon laskun, joka eittämättä johtaa myös epämukavaan tai huonoon olotilaan työpaikalla.

Valitse uusiutuva kuitumateriaali

Lopuksi priorisoi aina ilmansuodattimet uusiutuvilla tai kierrätettävillä materiaaleilla, kuten PLA:lla ja teräksellä niin paljon kuin mahdollista. Tämä on tärkeää, sillä ilmansuodattimen elinkaari loppuu polttamalla. Et ainoastaan hyödy puhtaasta ilmasta ympäristössäsi, vaan autat ympäristöä välttämällä tarpeetonta CO2 lisäystä maapallon ilmastossa.

Lataa esitteemme ”Råd vid val av filterklass” (PDF).
(Ainoastaan ruotsiksi)

 

Lataa esitteemme ”Reducera ditt företags klimatpåverkan med
förnyelsebara luftfilter” (PDF). (Ainoastaan ruotsiksi)