Oikea suodatin oikeassa paikassa

Siitepöly, joka voi aiheuttaa sinulle keväisiä aivastuksia, on valtavan kokoista verrattuna muihin ilmassa oleviin pölyihin ja voidaan helposti suodattaa pois karkealla suodattimella. Pienemmät pölyhiukkaset, jotka voivat olla ihmisille, koneille ja ympäristölle haitallisia, vaativat parempia ja hienompia suodattimia. Allaoleva kaavio näyttää tavallisimpien hiukkaslajien arvioituja kokoja.

Minkä tason suodattimen tarvitset?

Suodatinmalli, joka vastaa tarpeitasi, vaihtelee sen mukaan minkälainen ilman laatu on ympäristössäsi. Karkea suodatin on riittävä joihinkin ilmastointiyksiköihin, kun taas ilma ja ympäristö muissa ympäristöissä vaativat hienomman suodattimen suojellakseen yksikköä, ihmisiä ja laitteita erityyppisiltä pölyiltä, katkuilta tai jopa viruksilta.

Allaoleva taulukko esittää ilmanvaihtosuodattimien EN 779:2012 mukaista luokitusta. Lue lisää luokituksesta Euroventin PDF:stä Classification of Air Filters (Ilmasuodattimien luokitus). Karkeita suodattimia testataan 250 PA lopulliseen painehäviöön asti.

Käyrät kuvaavat nopeuden/hiukkaskoon eroa eri suodatinryhmissä: A: Hieno suodatin F9. B: Hieno suodatin F8. C: Hieno suodatin F7. D: Keskitason suodatin M6. E: Karkea suodatin G4. F: Karkea suodatin G3.

Suodatinluokka vastaan hiukkaskoko

Suodatinluokka, joka vaaditaan vastaavasti 80% ja 99% suodattamistehokkuuteen.

Tehokkuus (%) AT MPPS EN 1822

Luokitus perustuu yhteenlaskettuun tehokkuuteen ja vuotoon.

Vuoto: Tasot viisi kertaa korkeampia kuin kokonaisläpäisy, poikkeuksena luokka U17. MPPS: Most Penetrating Particle Size.

P-luokitus takuuna laadusta ja toiminnallisuudesta

Kaikki taskusuodattimemme suodatinluokissa M5-F8 ovat P-merkattuja ilmansuodattimien SPCR 022 sertifiointisääntöjen mukaisesti. Tämä on valtuutetun viranomaisen takuu, että ilmansuodatin täyttää laatu- ja toiminnallisuusvaatimukset. SP (Ruotsin kansallinen testaus- ja tutkimuslaitos) valvoo jatkuvasti P-merkinnän saaneiden suodattimien suunnittelua, tuotantoa ja testausta. Tähän kuuluvat in-situ testit (“paikan päällä”), joissa kokoerottelun tehokkuutta valvotaan yli 6:n kuukauden jakson aikana varmistamaan, että tuotteet jatkavat niitten vaatimusten täyttämistä, jotka ovat määriteltyä sertifikaatin säännöissä ja normeissa.

ISO-sertifiointi takaa laadun ja ympäristön

Laatu ja ympäristö ovat termejä, jotka monessa suhteessa kulkevat käsi kädessä. On siten luonnollista, että Dinair nostaa tuotteen arvoa ja laatua laadun ja ympäristön sertifikaateilla ISO 9001 ja ISO 14001. Yritystoimintamme ovat SP:n (Ruotsin kansallinen testaus- ja tutkimuslaitos) todentamia ja varmentamia. SP kantaa myös vastuun jatkuvasta tarkastuksesta ja todentamisesta.