Vilket filter ska du välja?

GreenFlo – hög kvalitet med
lägsta CO2-avtryck.

GreenFlo är vårt miljövänligaste luftfilter anpassat för skandinavisk miljö. Andelen förnybart inne­håll är alltid minst 50% PLA i filtermedia eller ram. GreenFlo rekommenderas för frånluft och tilluft i lätt till måttligt smutsade miljöer (ODA1-2).

MaxFlo – senaste glasfibern
och syntetmaterialen

MaxFlo-serien är utrustade med senaste glasfiber- och syntetmaterialen för högsta energieffektivitet. Filterserien är rätt lösning i kraftigt smutsade miljöer (ODA2-3).

Balanserade filterval ger
energieffektiva lösningar

Ett balanserat filterval utgår från en analys av vilken luft som ska filtreras och vad som filtren ska skydda. Med vårt breda produkt­program kan din anläggning blir verkligt energieffektiv och miljö­vänlig. Här nedan hittar du tre energieffektiva lösningar som vi rekommenderar i lantlig-, stads- och innerstadsmiljö (ODA1-3).


ODA1 – lantlig miljö. <15 µg/m³: Bibliotekets tak, Umeå. GreenFlo M6 på tilluft och GreenFlo M5 på frånluft. Förväntat medeltryckfall tilluft-sidan 45–90 Pa. ODA2 – stadsmiljö. 10-30 µg/m³: Kungsvägen, Mjölby. GreenFlo F7 på tilluft och GreenFlo M6 på frånluft. Förväntat medeltryckfall tilluftsidan 65–120 Pa. ODA3 – Innerstad. >30 µg/m³: Hornsgatan, Stockholm. MaxFlo F7 på tilluft och GreenFlo M6 på frånluft. Förväntat medeltryckfall tilluftsidan 65–170 Pa.

Råd för bättre luft

Tänk på att frånluftsfiltren ofta har störst stoftbelastning. Välj filter som skyddar och har lägsta möjliga CO2-avtryck, d.v.s. välj GreenFlo i lätt till måttligt smutsade miljöer och MaxFlo i kraftigt smutsade miljöer. Då skapar du bra arbetsmiljö och högsta kvalitet på inomhusluften (IAQ).

Klicka här för att ladda hem Dinairs filterguide
i sin helhet (PDF/1,9 MB).