Vilken typ av filter behöver du?

Ett balanserat filterval är egentligen väldigt enkelt. Vi tar reda på ditt verkliga behov: vilken luft du ska filtrera och hur din till- och frånluft ser ut har stor betydelse. När vi vet det väljer vi filterklass och dimensionerar med tillräckliga filterytor. Så att tryckfallet i drift blir så lågt som möjligt lågt och energieffektiviteten hamnar i A-klass.

Till- och frånluftsfiltrering ska vara optimal, istället för maximal, och balanseras mellan fyra viktiga aspekter: Människan, ekonomin, den globala miljön och våra kunders arbetsmiljö.

Den ska skydda

Filtreringen ska vara tillräckligt hög för att skydda värmeväxlare, utrustning och för att de som brukar luften ska må så bra som möjligt.

Den ska vara energisnål

Den ska samtidigt vara tillräckligt låg så att fläktarna inte ska jobba onödigt hårt och förbruka en massa energi – som kostar dyra pengar.

Den ska vara snäll mot miljön

Filtreringen ska ta hänsyn till den totala miljöpåverkan som våra respektive verksamheter har i ett större perspektiv.

Den ska ge bra arbetsmiljö

Den ska erbjuda en god arbetsmiljö för dig som jobbar med ventilationsanläggningarna.


GreenFlo för måttligt smutsad luft och MaxFlo för kraftigt smutsad luft är två av alla filter i Dinairs sortiment.
GreenFlo M6: 0–800 kWh. Förnybara fibrer och endast 2,5 kg i CO2-avtryck.
MaxFlo F7: 0–1200 kWh. Fossila fibrer och 6–15 kg i CO2-avtryck.