Rätt filter på rätt plats

Pollen, som kanske får dig att nysa på våren, är gigantiska i jämförelse med annat stoft som finns i luften och kan enkelt filtreras bort med ett grovfilter. Mindre stoft, som kan vara skadligt för både människor, maskiner och miljö kräver bättre och finare filter. Bilden här under visar ungefärliga storlekar på några vanligt förekommande partikeltyper.

Vilken filterklass behöver du?

Beroende på hur luftkvalitén i din närmiljö ser ut, kan behovet av filtertyp variera. I vissa aggregat räcker det med ett grövre filter. I andra kan luften och miljön kräva finare filter för att skydda aggregat, människor och annan utrustning från olika typer av stoft, rök eller till och med virus.

Tabellen nedan visar klassificeringen av ventilationsfilter i enlighet med EN 779:2012. Läs mer om klassificeringen i Eurovents PDF: Classification of Air Filters. Grovfilter testas upp till 250 Pa sluttryckfall. Medium- och finfilter testas upp till 450 Pa sluttryckfall.

Kurvorna visar skillnaden i avskiljningsgrad/partikelstorlek i de olika filterklasserna:
A: Finfilter F9.
B: Finfilter F8.
C: Finfilter F7.
D: Mediumfilter M6.
E: Grovfilter G4.
F: Grovfilter G3.

Filterklass kontra partikelstorlek

Nödvändig filterklass för att klara 80% resp. 99% filtreringseffektivitet.

Effektivitet (%) vid MPPS EN 1822

Klassificeringen är baserad på total effektivitet och läckage.

Läckage: Fem gånger högre värden är den totala penetrationen, undantaget i klass U17. MPPS: Most Penetrating Particle Size.

P-märkningen garanterar kvalitet och funktion

Alla våra påsfilter i filterklass M5-F8 är P-märkta i enlighet med certifieringsreglerna för luftfilter SPCR 022. Det är en garanti från en neutral instans på att filtren uppfyller de krav som ställs för kvalitet och funktion. SP, Sveriges Provnings- och Forsknings-institut övervakar kontinuerligt konstruktion, produktion och testning av de P-märkta filtren. I kraven ingår en sex månaders långtidstest, där bland annat urskiljningsgraden kontrolleras, så att produkterna motsvarar fastlagda normer.

ISO-certifieringen garanterar kvalitet och miljö

Kvalitet och miljö är begrepp som i många hänseenden hör samman. Det har därför varit naturligt för Dinair att höja produktens värde och kvalitet med en kvalitets och miljöcertifiering i enlighet med ISO 9001 samt ISO 14001. Vår verksamhet är kontrollerad och certifierad av SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, som även står för en fortlöpande kontroll.