Dinair tänker vidare

Att tänka nytt och utveckla våra produkter är en viktig del i Dinairs arbete. I vårt laboratorium i Vadstena försöker vi göra just det. Vårt miljövänliga GreenFlo-filter är ett resultat av det. Att förbättra andra befintliga filter är ett annat. På den här sidan presenterar vi resultaten av vårt arbete.

Förbättrade filtreringsegenskaper
och lägre energiförbrukning

Med en unik metod för elektrospinning av nanofiber har forskarna vid industriforskningsinstitutet Swerea IVF tillsammans med Dinairs dotterbolag Filton AB lyckats framställa luftfilter med förbättrade filtreringsegenskaper och lägre energiförbrukning. Genom att belägga ett filter med nanofibrer, uppnås en extremt högeffektiv filtrering med ett mycket lågt tryckfall över filtret. Tryckfallet ger ett mått på den energi som krävs för att pressa luften genom filtret.
Nanofibern är inte stark nog att användas som luftfilter utan den läggs på en basväv av PLA som är baserat på växtstärkelse och resultatet blir ett miljövänligt material med hög avskiljningsgrad och lågt tryckfall, säger Kent Petersson, ansvarig för produktutveckling på Dinair.