Välkommen till Dinairs ledningsgrupp

Hittar du inte den du söker, kontakta huvudkontoret på telefon 0143-125 80 så hjälper vi dig att få
kontakt med rätt person.

För att skicka e-post till respektive person, skicka
enligt principen fornamn.efternamn @dinair.se.

Niels-Erik Kongste, VD Dinair Group
Niels-Erik Kongste
VD, Dinair Group
Tel vx: 0143-125 80

Kirsi Nyberg
VD Dinair Clean Air Finland
Tel: +358 40 5880 880


Kent Petersson
VD Dinair Filton Lettland
Tel: 0418-44 65 84


Cecilia Lundén
CFO/Ekonomichef
Tel: 0143-297 54

Mattias Sparrborn
Inköps- och produktionschef
Tel: 0143-125 90


Malin Björklund
Affärsområdeschef indoor
Tel: 08-531 711 76


Lars Engvall
Affärsområdeschef outdoor
Tel: 0320-20 90 78