Pollen, som kan få deg til å nyse om våren, er gigantiske i forhold til størrelsen på annet støv som du finner i luften, og kan enkelt filtreres bort med et grovt filter. Mindre støvpartikler, som kan være skadelige for mennesker, maskiner og miljøet, krever bedre og finere filtre. Diagrammet nedenfor viser omtrentlig størrelse for noen av de mer vanlige typene partikler.

Hvilken filtreringsklasse trenger du?

Hvilken type filter som passer til dine behov, avhenger av luftkvaliteten i omgivelsene dine Et grovt filter er tilstrekkelig for enkelte typer ventilasjonsenheter, mens luften og miljøet andre steder krever et finere filter for å beskytte enheten, mennesker og utstyr fra andre typer støv, røyk og virus.

Tabellen nedenfor viser klassifisering av luftventilasjonsfiltre i henhold til EN 779:2012. Les mer om klassifiseringen i PDF-en fra Eurovent: Classification of Air Filters. Grove filtre testes for opptil 250 Pa sluttrykkfall. Middels grove og fine filtre testes med et sluttrykkfall på opptil 450 Pa.

Kurven viser forskjellen i separasjonsrate/partikkelstørrelse for ulike filtergrupper:
A: Fint filter F9. B: Fint filter F8. C: Fint filter F7. D: Middels grovt filter M6.
E: Grovt filter G4. F: Grovt filter G3.

Filterklasse kontra partikkelstørrelse

Filterklassen som kreves for å oppnå henholdsvis 80 % og 99 % filtereffektivitet.

Effektivitet (%) ved MPPS EN 1822

Klassifiseringen er basert på en samlet totalsum for effektivitet og lekkasje.

Lekkasje: Nivåer fem ganger høyere enn vanlig penetrering, unntatt klasse U17. MPPS: Mest penetrerende partikkelstørrelse.

P-merkingen garanterer kvalitet og funksjonalitet

Alle våre lommefiltre i filterklassene M5-M8 er P-merket i henhold til sertifiseringsreglene for luftfiltre, SPCR 022. Dette er en garanti fra en uavhengig myndighet for at luftfilteret overholder kravene i henhold til og med hensyn til kvalitets- og funksjonalitetsstandarder. SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, overvåker kontinuerlig utviklingen, produksjonen og testingen av P-merkede filtre. Dette inkluderer en in-situ-test, der fraksjonell effektivitet overvåkes over en seks måneders periode for å sikre at produktene fortsatt oppfyller kravene uttrykt i reglene og normene i sertifiseringen.

ISO-sertifisering garanterer kvalitet og miljø

Kvalitet og miljø er to begreper som på mange måter går hånd i hånd. Derfor er det bare naturlig for Dinair å heve produktets verdi og kvalitet med kvalitets- og miljøsertifisering i henhold til ISO 9001 og ISO 14001. Våre forretningsaktiviteter og vår virksomhet verifiseres og sertifiseres av SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, som også har ansvar for kontinuerlig kontroll og validering.