Dinair tenker lenger frem

Å tenke innovativt og å utvikle produktene våre er en viktig del av Dinairs arbeid. På laboratoriet i Vadstena prøver vi å gjøre nettopp det. Våre miljøvennlige GreenFlo-filtre er et resultat av dette. Et annet er å forbedre eksisterende filtre. På denne siden viser vi resultatene av dette arbeidet.

Forbedrede filteregenskaper
og lavere energiforbruk

Med en unik metode for elektro-spinning av nanofibre har forskere ved det svenske industrielle forskningsinstituttet Swerea IVF, sammen med Dinairs datterselskap Filtron AB, laget et luftfilter med forbedrede filtreringsegenskaper og lavere energiforbruk. Ved å belegge et filter med nanofibre, er det mulig å oppnå et ekstremt effektivt filtreringsnivå med svært lavt trykkfall over filteret. Trykkfallet gir en indikasjon på kraften som er nødvendig for å presse luft gjennom filteret.

Siden nanofibre ikke er sterke nok til å brukes som luftfiltre, legger vi på et PLA-substrat basert på vegetabilsk stivelse, og dette resulterer i et miljøvennlig materiale med høy filtreringseffektivitet og lavt trykkfall, sier Kent Petersson, ansvarlig for produktutvikling på Dinair.