Anstrengelsene for bedre kvalitet og et bedre miljø er et kontinuerlig og vedvarende prosjekt for Dinair, og vi er naturligvis sertifisert i henhold til ISO 9001 og 14001.

Miljø- og kvalitetspolitikk

Dinair Ekonomifilter AB er aktive innen utvikling, produksjon og markedsføring av filtre til fjerning av luft og støv. Miljøskader av nevneverdig omfang fra oss stammer hovedsaklig fra råmaterialer, transport og kundekonsultasjoner. Hovedformålet med filtrene og kundedialog er å oppnå et bedre luftklima og lavere energiforbruk. Vi råder kundene våre til å bruke filtrene våre for å redusere utslipp.

Vi utvikler og forbedrer kontinuerlig fokuset på miljø og kvalitet i samarbeid med kunder og leverandører, for å kunne tilfredsstille kunders krav så langt det er teknisk mulig og økonomisk gjennomførbart.

Vi jobber med passende hensyn til all aktuell lovgivning, og vi holder oss godt informerte for å sikre at vi overholder forestående markedskriterier.

Vi evaluerer aktivitetene våre kontinuerlig ut fra et livsløpsperspektiv. Dinair etterstreber bruk av resirkulerbare og miljøtilpassede råmaterialer der det er mulig.

Vi minimerer og reduserer kontinuerlig innvirkningen på miljøet gjennom utvikling av produkter, tjenester og produksjonsprosesser.

Når vi vurderer forretningspartnere, legger vi stor vekt på strenge standarder når det gjelder hensyn til miljøet og kvaliteten på arbeidet. Vi velger samarbeidspartnere, speditører, konsulenter, underleverandører og leverandører med dette i tankene, for å oppmuntre til en høyere grad av miljø- og kvalitetsbevissthet og -forståelse.

Dinair informerer og motiverer alle ansatte, slik at hele selskapet sammen kan arbeide for bedre kvalitet og et bedre miljø.

Fredrik Särnehed
Administrerende direktør, Dinair AB