Dinair har mer enn 30 års erfaring innen luftfiltre, luftrensing og miljøspørsmål. Vårt program for utvikling og produktkontroll betyr at vi fortløpende tester kvaliteten og miljøegenskapene til nye filtermaterialer hos uavhengige testinstitutter.

Vi evaluerer og dokumenterer luftfiltrenes egenskaper i henhold til Eurovent EN 779:2012, og vi utfører langtidstester i henhold til SP 1937. Standarden EN 779:2012 klassifiserer luftfiltre som G1–G4, M5–M6 og F7-F9, avhengig av filterets effektivitet, og er derfor et av hjelpemidlene når du skal velge luftfilter.

Kontakt oss, så hjelper vi deg med å finne den mest effektive, økonomiske og miljøvennlige løsningen på filtreringsproblemet ditt.

ISO-sertifikater

ISO 9001
ISO 14001