Hva slags type filter trenger du?

Et balansert filtervalg er faktisk ganske enkelt. Vi sjekker hvilke behov du faktisk har: hvilken luft som skal filtreres og hvordan inn- og utgående luft oppfører seg er av stor betydning. Når disse aspektene er fastslått, velger vi filterklasse og dimensjonerer tilstrekkelig filterflate. Dermed sikrer vi at trykknedgangen ved drift er så liten som mulig, og at virkningsgraden er klasse A.

Filtrering av inn- og utgående luft bør optimeres,ikke maksimeres, og balanseres mellom fire viktige aspekter: mennesker, økonomi, det globale miljøet og kundens arbeidsmiljø.

Den skal beskytte

Filtreringen bør være høy nok til å beskytte varmevekslere, anlegg og utstyr, slik at luften er renest mulig for de som skal bruke den.

Den skal være energieffektiv

Den skal også være så lav at viftene ikke jobber unødig hardt, slik at man på den måten unngår overflødig energibruk – noe som er ekstremt dyrt.

Den skal være miljøvennlig

Filtreringen skal ta hensyn til den totale miljøbelastningen hver relevante virksomhet har i et bredere perspektiv.

Den skal sørge for at godt arbeidsmiljø

Den skal gi et godt arbeidsmiljø for de som jobber ved ventilasjonsanleggene.


Du finner to filtertyper i produktutvalget til Dinair: GreenFlo, for middels forurenset luft, og MaxFlo, for kraftig forurenset luft.
GreenFlo M6: 0–800 kWh. Fornybare fibre og kun 2,5 kg CO2-avtrykk.
MaxFlo F7: 0-1200 kWh. Fossile fibre og 6–15 kg CO2-avtrykk.