Den nye energiklassifiseringen

I løpet av 2012 ble det nye systemet for klassifisering av luftfiltre introdusert. Siden 2015 går klassifisering av luftfiltre fra A+ til E hvor A+ står for den laveste energiforbruk og E for høyeste.

Den nye klassifiseringen simulerer, ved hjelp av et standardisert teststøv (ASHRAE), luftfilterets energiforbruk ved høy støvforurensning i løpet av 6000 timers drift. Ved å lese trykkfallet i starten og suksessivt økende trykkfall etter hvert som filteret fylles med teststøv, kan teoretisk informasjon om energiforbruk beregnes. Denne informasjonen utgjør grunnlaget for klassifiseringen.

Filter class EN779:2012
2015
M5 M6 F7 F8 F9
ME ME ≥35% ME ≥55% ME ≥70%
ASHRAE Mm=250g Mm=250g Mm=100g Mm=100g Mm=100g
A+ 0-450 kWh 0-550 kWh 0-800 kWh 0-1000 kWh 0-1250 kWh
A >450-600 >550-650 >800-950 >1000-1200 >1250-1450
B >600-700 >650-800 >950-1200 >1200-1500 >1450-1900
C >700-950 >800-1100 >1200-1700 >1500-2000 >1900-2600
D >950-1200 >1100-1400 >1700-2200 >2000-3000 >2600-4000
E >1200 >1400 >2200 >3000 >4000 kWh

Källa: Eurovent RS 4/C/001- 2015. ME = Minimum Efficiency enligt EN779:2012.

Klassifisering viser hvor viktig det er å ha stor filterflate for å havne i den høyeste energiklassen, A. Til sterkt forurenset* utendørs luft (ODA3) og forurensning som minner om ASHRAE-støv, anbefales MaxFlo eller Dinpleat med glassfibermedium. Fornybare materialer (GreenFlo) er et bedre alternativ til lett forurensede miljøer, (ODA1-2) når man tar hensyn til hygieniske aspekter og faktisk driftstid.

* Støvforurensning tilsvarer ODA3.

Beregning av energiforbruk

Denne appen beregner teoretisk energiforbruk med ASHRAE-støv.
(Denne appen kan brukes med Internet Explorer 9 og siste versjon av Firefox, Safari og Google Chrome. Last ned de nyeste versjonene av de ulike nettleserne ved å klikke på navnet).

Filtrere klokere

I løpet av de siste 20 årene har uteluften i Europa blitt stadig renere. CO2-nivået i atmosfæren er den nye store trusselen mot folks sikkerhet og velvære. Både konvensjonelle filtermaterialer – syntetiske og glassfiber (MaxFlo), men først og fremst er fornybare materiale som f.eks. PLA (GreenFlo) nødvendige for å spare energi, penger og CO2 i virkelige driftsmiljøer.

En grunnleggende teori vi er tilhengere av herhos Dinair, er at all filtrering bør være kostnadseffektiv og bærekraftig i et større perspektiv. Vi vil ta i bruk fornybare materialer så mye som mulig, fordi lutfilterets livssyklus ender med forbrenning. Derfor er materialer som fossil plast ansett for å være uegnet i luftfiltre – selv om de er utvunnet av resirkulerte produkter.

Last ned PDF om merking fra Eurovent for mer informasjon: Eurovent REC04-11

Dette er Dinair

Dinair har mer enn 30 års er faring i industriell luftfiltrering. Vi utvikler og produserer filtre som beskytter mennesker, prosesser og miljøet. Vårt unike system for balanserte filtervalg gjør mer enn å bare optimere og forbedre filtrering og arbeidsmiljøet. Det optimerer samtidig energiforbruk og CO2-utslipp. Dinair-konsernet har hovedkontor i Vadstena, og har omtrent 130 ansatte i Sverige og en årlig omsetning på over SEK 160 millioner.

By eller land?


Ulike miljøer krever ulike typer filtrering. Mindre byer har ofte andre typer luft enn det som finnes i store bykjerner.

Test leverandøren din

Er leverandøren din Eurovent-sertifisert for filtre i klasse A?

Tilbyr leverandøren din et bredt utvalg, inkludert fornybart filtermateriale testet i henhold til EN799-2012?

Tilbyr leverandøren din et verktøy for energieffektiv evaluering i ditt faktiske driftsmiljø?