Filter Technicus – et kurs
i balansert filtervalg

Velkommen til Vadstena, Sverige

Dinair tilbyr kursing i balanserte filtervalg, der du lærer både hvordan du kan spare både penger og bidra til å forbedre miljøet. Det gjelder å velge riktig filterkvalitet for å minimere ventilasjonsanleggets driftskostnader og klimapåvirkning.

Vi legger vekt på et helhetlig syn på filtrering, og vi utfører praktiske laboratorietester der ulike filtre testes mot hverandre. Du får også dyptgående kunnskap om måling av partikler. Kursene er også ideelle for deg som forvalter eiendommer eller kommer i kontakt med prosessventilasjonssystemer og utstyr. Formålet med kurset er å gjøre valget av riktig filtermedie enklere, slik at du får riktig luftkvalitet og samtidig minimerer ventilasjonsenhetens driftskostnader.

Skreddersydde kursdager

I samråd med kundene våre arrangerer vi kursdager rettet mot kundenes bransje og behov. Eksempel på temaer som diskuteres, og som kan være av interesse for skreddersydde kursdager, inkluderer: støvfiltrering – gassfiltre – karbonbaserte filtre –renrom – HEPA-filtre – filtertest på laboratoriet vårt

Laste ned: Dinair Filter Technicus Infoblad (PDF, kun på svensk).

Dinair Filter Technicus

Kursene retter seg mot de som forvalter eiendommer på alle nivå, eller som arbeider med innkjøp og anskaffelse av luftfiltre.

I den grunnleggende teoridelen gjennomgår vi ulike faktorer som påvirker luftfilterets energieffektivitet og klimapåvirkning uttrykt i CO2. Vi gjennomfører en rekke praktiske laboratorietester, der vi tester ulike filtre mot hverandre.

Luften vi puster inn

  1. Behovet for luftfiltre
  2. Grunnleggende begreper
  3. Filtreringsmekanismer og ulike typer filtermedier
  4. Standard EN13779, EN779, filterevaluering og kurs
  5. Luftfilterets klimapåvirkning, livssyklusanalyse, minimering av CO2-utslipp!
  6. Energieffektivitet og livssykluskostnader
  7. Langtidsevaluering gjennom P-merking SPCR022 og Eurovent-sertifisering
  8. Komparativ filterevaluering
  9. Gruppediskusjon om erfaringer – teori kontra praksis