Mens andre sier de tenker grønt,
vil vi tenke enda grønnere.

Vi har alltid den grønne tanken i bakhodet. Dette er en viktig del av arbeidet vårt, og vi etterstreber å utfordre og utvikle oss og produktene våre slik at de blir enda bedre, og fremfor alt – grønnere.

Et viktig steg i denne retningen begynte da vi innledet arbeidet med GreenFlo – vårt miljøvennlige filter med fornybare PLA-fibre. GreenFlo er energieffektivt, har høy filtreringseffektivitet og et svært lavt CO2-avtrykk.

Vår filosofi med balanserte filtervalg er en annen – vi sjekker hva du faktisk trenger: hvilken luft du skal filtrere og hvordan inn- og utgående luft forekommer, og på den måten sørger vi for at luftfiltreringen er optimert, heller enn maksimert.

Prøv selv, og se hvor mye CO2
og penger du kan spare

Et balansert filtervalg kan senke gjennomsnittlig trykkfall, redusere CO2-utslipp og redusere energiforbruk med relevante miljømessige og økonomiske fordeler.