En god start

Forfiltre utgjør det første filtreringsnivået og har som formål å redusere støvinnholdet i ventilasjonsenhetens fine filtre. Forfiltre i riktig størrelse kan redusere driftskostnader, sørge for bedre funksjonalitet og forlenge ventilasjonsenhetens levetid.

Generelt kan et godt forfilter motstå en relativt høy luft luftgjennomstrømming pr. kvadratmeter frontflate, har høy kapasitet for støvoppsamling og lav startmotstand. Når det velges med omhu og skiftes ut regelmessig, kan forfilteret være en grunnleggende sikkerhet for de mekaniske komponentene, viftene, varmevekslerne og luftvarmerbatteriene i enheten.