GreenFlo G4-F7

GreenFlo er et nytt og miljøvennlig luftfilter som passer til alle ventilasjonsenheter. GreenFlos kjennetegn er den høye filtereffekten helt fra oppstarten, og svært lave CO2-avtrykk takket være bruken av 50 % fornybar PLA (bioplast). PolyLactic Acids (PLA) er sterke, fuktsikre og syntetiske fibre, som utvinnes gjennom gjæring av naturlig sukker i en industriell prosess. Store filterflater og koniske posefiltre kombinert med det siste innen syteknologi fører også til mer langsomt trykkfalloppbygging og samme lave energikostnader som for MasFlo i ODA1-2. Filtre i klassen M5-M6 er felttestet for langtidsbruk og P-merket av SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Leveres i filterklasser M5–F7 akk. EN779:2012, og anbefales for miljøer av type ODA1-2.

Spørsmål og svar om GreenFlo

Hvorfor er GreenFlo mer miljøvennlig?
GreenFlo er mer miljøvennlig fordi det består av over 50 % PLA, som er en fornybar ressurs.

Har GreenFlo lavere trykkfall?
GreenFlow har et innledende trykkfall som er lavere enn trykkfallet i konvensjonelle posefiltre laget av glassfiber. Trykkfallutviklingen er jevn og energieffektiv i miljøer med innkommende luft og liten eller moderat forurensning (ODA1-2).

Hvorfor er trykkfallet så viktig?
Trykkfallet under drift er det som er mest avgjørende for hvor miljøvennlig et filter er ut fra et livsløpsperspektiv. Dette legger fokus på et balansert valg av filtermedia og filterklasse.

Hva betyr PLA?
PLA er en forkortelse for PolyLactic Acid, og et fremstilles av melkesyre fra fornybare kilder som f.eks. maisstivelse. Kort fortalt er GreenFlo en unik sammensatt blanding av PLA-fibre i en patentsøkt prosess utviklet av Dinair Development AB.

Har GreenFlo blitt testet?
Ja. GreenFlo er testet i henhold til filterstandard SS-EN779, av SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Filteret har gjennomgått evaluering over lengre tid, både fra SP og i ekte driftsmiljøer. Med andre ord er det grundig testet for bruk i din ventilasjonsenhet.

Blir det verdensomspennende kornmangel nå som vi lager filtre av dem?
Nei, korn er en fornybar ressurs som vi kan bruke. I fremtiden vil vi også kunne lage PLA fra andre planter, som også kan foredles til fibre for produksjon av luftfiltre.

Hvilke temperaturer tåler GreenFlo?
Filtrene bør ikke brukes ved temperaturer over 55° C.

Hva med fuktmotstand?
GreenFlo tåler en relativ luftfuktighet på 100 %.

I hvilke klasser leveres GreenFlo?
GreenFlo leveres i klasse G4-G7, i henhold til EN779:2012.

Kan GreenFlo brenne?
GreenFlo er brannsikker, dvs. materialet smelter bort fra flammen og gir ikke energi til brannen. Ingen flammehemmende midler er lagt til for å oppnå disse nyttige egenskapene. Du bør derimot merke deg at skitne filtre ofte kan være brannfarlige.

Hva gjør du med avhendede filtre?
Filtre kan brennes i henhold til forskrift SFS:1063 for avfall, og skal ikke avhendes i henhold til SFS:512.

Kan GreenFlo komposteres?
Nei. GreenFlo filtermedier skal kun komposteres i industrielle kompostanlegg der temperatur og relativ luftfuktighet er svært høy. GreenFlo brytes ikke ned ved normal temperatur.

Hvilken posefilterramme er best for miljøet hvis jeg venger GreenFlo?
GreenFlo posefiltre leveres i fire ulike rammer i metall, plast og bioplast. Metall er best for miljøet siden det kan resirkuleres i industrielle forbrenningsprosesser. Til tross for høyere CO2-utslipp, kan bioplastrammer være bra for korrosjonsmiljøer.