Filtre til hjemmebruk

Små filtre til hjemmebruk utgjør en gruppe filtre som er svært varierte i form og utseende. Lavt trykkfall over filteret er her ekstra viktig, siden de mindre ventilasjonsaggregatene ofte har trykksvake rammer. Lavt trykkfall og/eller hyppig utskifting av filteret er avgjørende for å oppnå den utskiftingen av luft som innretningen er dimensjonert for. Det er spesielt viktig å skifte filtre når man har oppgradert enheten til finfiltre i klasse M5-F7.