Bindende og beskyttende med absorberende midler
og/eller absorberende filtre.

Karbonfiltre fjerner lukt og andre uønskede substanser fra luften Karbon har en meget stor aktiv overflate som binder sammen skadelige molekyler når luftstrømmen som passerer gjennom karbonet er riktig dimensjonert Karbon kan binde flyktig organisk forurensning fra for eksempel veitrafikk, og luftbåren mat fra kjøkkenet.

De kjemiske filtrene våre er ofte spesialfiltre som er laget for å, for eksempel, forhindre lukt og korrosjon, eller for å beskytte ømfintlige gjenstander. Disse brukes blant annet ved papirmøller, flyplasser, kloakkbehandlingsanlegg, plast- og malingsindustri, oljeraffinerier, gjødselproduksjon, datasentre og serverrom, bokarkiver, museer og mye annet

Les mer i brosjyren Kol- och kemiska filter (PDF, 6,1 MB, kun på svensk!).