Dinair är idag en av Sveriges största tillverkare och leverantörer av luftfilter. Företaget sysselsätter över 350 medarbetare och har egen tillverkning och produktutveckling. Huvudkontoret ligger i Vadstena och säljkontor med hämtlager finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Oslo, Helsingfors och Riga.

Vi finns på en marknad där behoven av filtrering
skiljer sig mycket åt.

I många befintliga anläggningar är ofta behovet klart. När däremot om- och tillbyggnad skett, eller när verksamheten förändrats blir filtreringen en vetenskap. Och för filtrering i teknisk produktion bestäms kraven av slutproduktens specifikationer.

För att möta marknadens skilda behov utvecklar och tillverkar Dinair egna filterlösningar som kan ge ditt företag bättre miljö och konkurrenskraft! Dinair står för ett balanserat filterval. Dinair erbjuder ren luft i din närmiljö i alla lägen och med vårt sortiment och vår kompetens täcker vi marknadens efterfrågan av luftfilter.

Välkommen att kontakta våra säljare.