Dinair representerar över 30 års erfarenhet av luftfilter, luftfiltrering och miljöfrågor. Vårt program för utveckling och produktkontroll innebär att vi fortlöpande testar nya filtermaterials kvalité och miljöegenskaper hos neutrala testinstitut.

Vi testar och dokumenterar våra luftfilters egenskaper enligt Eurovent EN 779:2012 och gör långtidstester enligt SP 1937. Standarden EN 779:2012 klassificerar luftfilter från G1–G4, M5–M6 och F7–F9 beroende på filtrets effektivitet och är ett av redskapen vid val av luftfilter.

Kontakta oss så hjälper vi dig att vi hitta den mest effektiva, ekonomiska och miljövänliga lösningen för ditt filtreringsproblem.

ISO-certifikat

ISO 9001
ISO 14001