Filter Technicus – en utbildning
i balanserade filterval

Välkommen till Vadstena

Dinair erbjuder en utbildning i balanserade filterval där du lär dig att spara både pengar och miljö. Det handlar om att välja rätt filterkvalitet för att minimera ventilationsanläggningens driftskostnader och klimatpåverkan.

Vi betonar ett helhetsperspektiv på filtrering och genomför praktiska filterlaborationer där olika filter testas mot varandra. Du får också fördjupad kunskap om partikelmätning. För dig som förvaltar fastigheter eller kommer i kontakt med processventilation inom industrin. Syftet är att det ska bli enklare att välja rätt filtermaterial så att rätt luftkvalitet erhålls samtidigt som driftskostnaderna för anläggningen minimeras.

Skräddarsydda utbildningsdagar

I samråd med våra kunder skapar vi utbildningsdagar riktade mot den bransch och de behov som kunden behöver. Exempel på innehåll som kan vara av intresse på en kundanpassad utbildningsdag:
Stoftavskiljning – Gasfilter – Kolfilter – Renrum – Hepafilter – Filterprovning i vårt lab

Ladda hem: Dinair Filter Technicus Infoblad (PDF).

Filter Technicus hos dig?

Ibland kan det vara svårt att få till logistiken och åka iväg på kurs. Kan inte du komma till Dinair kan vi komma till dig för en specialanpassad utbildningsdag. Ta kontakt för mer information.

Dinair Filter Technicus

Utbildningen vänder sig till dig som förvaltar fastigheter på alla nivåer eller arbetar med inköp/upphandling av luftfilter.

I den grundläggande teoridelen går vi igenom de faktorer som påverkar luftfiltrens energieffektivitet och klimatpåverkan uttryckt i CO2. Vi genomför flera praktiska filterlaborationer där olika filter testas mot varandra.

  1. Luften vi andas
  2. Behovet av luftfilter
  3. Grundläggande begrepp
  4. Filtreringsmekanismer och olika typer av filtermedia
  5. Standard EN13779, EN779, filterprovning & filterklasser
  6. Luftfilters klimatpåverkan LCA, minimera CO2-utsläppen!
  7. Energieffektivitet och LCC
  8. Långtidsprovning genom P-märkning SPCR022 och Eurovent certifiering
  9. Jämförande filterprovning
  10. Gruppdiskussion om erfarenheter – teori vs praktik