TwinCarb – ett nytt gas- och partikelfilter
för alla ventilationsaggregat

TwinCarb är ett nyutvecklat partikel- och molekylärfilter som designats för att passa i alla befintliga ventilationsaggregat. Filtret är mycket prisvärt och skyddar inte bara mot skadliga partiklar, utan även mot kväve­dioxid NO2, Svaveldioxid SO2, VOCS, PAHS och Ozon. Genom att enkelt ersätta dina standardfilter med TwinCarb får du en hälsosammare inomhusmiljö med högre välbefinnande och ofta en bättre upplevd arbetsglädje med högre produktivitet som följd.

Bättre skydd av inomhusmiljön

Undersökningar visar att stadsmiljöer med intensiv biltrafik ofta kräver ett betydligt bättre skydd av inomhusmiljön än vad vanliga standardfilter kan åstadkomma. Ökad bil­trafik och en större andel dieselbilar i dagens stadsmiljö genererar höga halter av mycket små partiklar (PM2,5) och flyktiga organiska före­ningar. När dessa reagerar med luften, i en kedja av kemiska reaktioner, produceras oxiderande ämnen som irriterar ögon, svalg och skadar lungorna. Det är därför mycket viktigt att se över filterbehovet i fastigheter i innerstäder och vid trafikleder.

Dinair TwinCarbProblemen med höga partikel- och gashalter kan intensifieras under dagar då temperturinversioner kraftigt höjer föroreningsnivån lokalt och bildar smog. Ibland kan även ogynnsamma vindar plötsligt göra så att höga halter av föroreningarna sugs in genom luftintagen.

TwinCarb_infofolder Eng

 

Läs mer i vår folder!

För mer info om TwinCarb – ladda ner
vår folder: TwinCarb.pdf

 

TwinCarb

TwinCarb skyddar mot skadliga partiklar,
PM2,5 och gaser som t.ex SO2, NO2, Ozon
samt VOCS, flyktiga kolväten och PAHS,
polycykliska aromatiska kolväten.