Filter för hemmabruk

Små filter för bostadsventilation utgör en grupp filter med mycket varierande form och utseende. Lågt tryckfall över filtret är här extra viktigt eftersom de mindre ventilationsaggregaten ofta har trycksvaga fläktar. För att de skall ge den luftväxling som anläggningen dimensionerats för krävs låga tryckfall och/eller frekventa filterbyten. Speciellt viktigt blir bytet i de fall man uppgraderat sin anläggning till finfilter i klass M5-F7.