Filterpatroner är rensbara luftfilter som används för att minska utsläppen efter stoftalstrande processer. Filtren kan sitta i stora filterskåp med upp till flera hundra patronfilter eller ensamma i mobila lufrenare i verkstadsmiljöer.

Vi tillverkar filterpatroner med en mängd olika infästningsvarianter och med effektiva filtermedia av polyester, polypropen, cellulosa och glasfiber. Ett smart sätt att förbättra driftsekonomin i både nya och äldre anläggningar är ofta att belägga filtrens ytskikt för att bättre filtrera luft med mycket fukt, olja eller klistrigt stoft.

Våra ingenjörer hjälper till att anpassa filtren med rätt filtermedia för att uppnå optimala prestanda i just din driftsmiljö!

Specialgavlar

Dinair tillverkar en mängd kundanpassade specialfilter med unika kundägda gavlar och med olika kombinationer av filtermaterial. Vi veckar filtermaterialet i upp till 5 skikt.