DinBox filterskåp

DinBox är anpassad för ett flertal filtertyper inom vårt sortiment: DinPak, MaxFlo, DinCell, DinPleat, DinKol, DinGlas, Z-Pleat och kombinationer av dessa.

Utförande:

El-galvaniserad stålplåt som standard, kan även erhållas i rostfritt- eller syrafast stålplåt. Oisolerat, kondensisolering 20 mm, dubbelmantlade med 40 mm värme- och kondens-isolering samt dubbelmantlade med 50 mm brandisolering.

Standard geidsystem är U-profil med glidpackning. Vid högre filterklasser bör excenterlåsning användas för högsta täthet mellan filter och montageskena.

PG-skarv, utvikt fläns, botten med önskad typ av anslutning samt långa övergångar till valfri anslutning kan erhållas.

Uttag för tryckmätare.

Gångjärnsupphängd inspektionslucka med låsratt. Lös lucka med låsratt kan erhållas.
Standardlängd för påsfilter och kompaktfilter, 600 resp. 850 mm. Standardlängd för planfilter 220 mm.

Vid beställning ange önskat utförande enligt ovan samt mått B/H/D. Luckan placeras alltid på sidan betecknad H. Filterskåpet kan vridas 180°. Måtten som anges blir anslutningsmått.

DinGrip Montageram

DinGrip är en montageram för DinPak, MaxFlo, Pleat Header, DinCell, Header och liknande med anslutningsram.

Ramarna finns i ett flertal standardstorlekar. Dessa byggs ihop till ett större ramverk eller filterbank. Ramen är tillverkad av 1,25 mm galvaniserad stålplåt och försedd med fyra kraftiga låsbyglar för att hålla filtret på plats samt gummipackning på ramens insida för maximal tätning mot filtret.
Ramarna finns även i rostfritt utförande.

För bästa funktion och tätning monteras ramen så filterbytet sker från stoftsidan/ inloppssidan.

Ramarna bultas ihop för högsta stabilitet. Vid större filterbankar och flöden skall stödprofiler monteras mellan ramarna på lämpligt avstånd för att maximal stabilitet och täthet skall erhållas.

För mer information om våra filterskåp och montageramar – och för att hjälpa dig att välja rätt – kontakta någon av våra säljare.