En bra start

Förfilter utgör en första filtreringsnivå avsedd att minska stoftbelastningen på anläggningens finfilter. Rätt dimensionerade förfilter sänker driftskostnaderna, förbättrar funktionen och förlänger livslängden för din ventilationsanläggning.

Generellt gäller att ett bra förfilter tål relativt höga luftflöden per m² frontyta, har hög stofthållningsförmåga och erbjuder ett låga begynnelsemotstånd. Om förfiltret väljs med omsorg och byts regelbundet ger det ett grundskydd för mekaniska komponenter fläktar, värmeväxlare och värmebatterier i din anläggning.