GreenFlo M5-F7-filter

GreenFlo är ett nytt miljövänligt luftfilter som passar alla ventilationsaggregat. Utmärkande för GreenFlo är hög filtereffekt från start och mycket lågt CO2-avtryck genom användning av över 50% förnybar PLA (bioplast) i konstruktionen. PLA-fibrer är starka och fukttåliga syntetfibrer som framställs av växter i en industriell process. Stor filteryta och koniska filterpåsar med senaste sömnadsteknik ger dessutom långsam tryckfallsuppbyggnad och samma låga energikostnader som för MaxFlo i ODA1-2. Filtren i klass M6 är långtidstestade och P-märkta av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Finns i filterklasser M5–F7 enl. EN779:2012 och rekommenderas för ODA1-2 miljö.

Frågor och svar om GreenFlo

Varför är GreenFlo miljövänligare?
GreenFlo är miljövänligare därför att det är tillverkat av över 50% av PLA, som är en förnyelsebar resurs.

Har GreenFlo lägre tryckfall?
GreenFlo har lägre begynnelsetryckfall än konventionella påsfilter gjorda av glasfiber. Tryckfallsutvecklingen är flack och energisnål i tilluftsmiljöer som är lätt till måttligt smutsiga (ODA1-2).

Varför är lågt tryckfall viktigt?
Tryckfallet under drift är den enskilt viktigaste faktorn för hur miljövänligt ett filter är sett i ett livscykelsperspektiv. Detta sätter fokus på ett balanserat val av filtermedia och filterklass.

Vad betyder PLA?
PLA är en förkortning av Polylactic acid och framställs av mjölksyra som utvinns ur stärkelse från t.ex majs och växter. GreenFlo har en unik blandning PLA-fibrer i en patentsökt process utvecklad av Dinair.

Är GreenFlo testat?
Ja. GreenFlo är testat enligt filterstandarden SS-EN779 av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Filtret har även långtidstestats hos SP och i verklig driftsmiljö. Det är väl utprovat för din ventilationsanläggning.

Kommer majsen att ta slut i världen nu när vi gör filter av dem?
Nej, majs är bara en förnyelsebar råvara som vi kan använda. I framtiden kommer man att kunna framställa PLA av andra växter, som processas till fibrer och blir till luftfilter.

Vilken temperatur tål GreenFlo?
Filtren skall inte arbeta i temperaturer över 55° C.

Hur är det med fuktbeständigheten?
GreenFlo tål 100% luftfuktighet.

I vilka filterklasser finns GreenFlo?
GreenFlo finns i klass M5-F7 enligt EN779:2012.

Brinner GreenFlo?
GreenFlo är självslocknade, vilket betyder att materialet smälter undan från lågan och underhåller inte branden. Inga flamskyddsmedel har tillsats för att erhålla dessa goda egenskaper. Observera däremot att ett smutsigt filter oftast brinner.

Vad gör man av förbrukat filter?
Filter är brännbart avfall enligt SFS:1063 och får inte deponeras enligt SFS:512

Kan man kompostera GreenFlo?
Nej, GreenFlo filtermedia är endast komposterbart i industriella komposteringsanläggningar där temperaturen och är luftfuktigheten är mycket hög. I normal temperatur bryts inte GreenFlo ner.

Vilka ramalternativ är bäst för miljön om jag valt GreenFlo.
GreenFlo påsfiter finns i 4 ramalternativ: refill, trä, stål och plast. Stålram är att föredra ur miljösynpunkt eftersom den är återvinningbar vid industriell förbränning och ingår i kretsloppet. I korrosiv miljö kan plastram motiveras trots högre CO2 utsläpp.