Extra effektivt

HEPA – High Efficiency Particulate Air filters är benämningen på luftfilter med extremt hög reningsgrad. Filtren är avsedda att skapa de rena zoner som krävs i samband med tillverkning av t.ex läkemedel och livsmedel. Filtren används även som skyddsfilter i olika sammanhang – t.ex i kärnkraftsverk.

HEPA-filter i klass H14 och uppåt läcktestas individuellt för att garantera kvaliteten.