Bindande och skyddande med absorberande
och/eller adsorberande filter.

Kolfilter tar bort lukter och andra oönskade ämnen ur luften. Kol har mycket stor aktiv yta och binder skadliga molekyler till sig när luftflödet som passerar kolet är rätt dimensionerat. Kol kan binda flyktiga organiska föreningar från t.ex. vägtrafik eller matos från kök.

Våra kemiska filter är ofta specialfilter framtagna för att till exempel förhindra lukter, korrosion eller för att skydda känsliga föremål. De används bland annat på pappersbruk, flygplatser, reningsverk, plast- och färgindustrier, oljeraffinaderier, konstgödseltillverkning, dator-/serverrum, bokarkiv, muséer och mycket mer.

Läs mer i vår broschyr om Kol- och kemiska filter (PDF, 6,1 mb).