Mycket filter på liten yta

Dinairs kompaktfilter finns i alla filterklasser från G4-H13. Genom så kallad pleatteknik, där filtermedia veckas, ges filtren en mycket stor filteryta i ett kompakt yttre format. Kompaktfilter är ofta en bättre lösning än påsfilter i utrymmen där byggdjupet är begränsat, luftflödet är turbulent , eller där kraven på rening är extra höga. Observera att Dinairs kompaktfilter kan ha både en rektagulär och rund form allt för att det befintliga utrymmet skall kunna utnyttjas maximalt!