Vad kan vi göra för dig?

Dinairs OEM-grupp löser filtreringsbehov där extra höga tekniska krav ställs. Rätt luftkvalitet i din närmiljö är vår utmaning.

DinCart, DinPleat, DinCell och DinCarb

Dinair har ett brett sortiment av standardfilter för industri och ventilation. Vi tillverkar även specialfilter efter dina önskemål – allt från grovfilter till Hepafilter i en mängd olika filtermaterial, ramar och storlekar. Kolfilter tillverkas som patron- eller panelfilter, men kan även fås som impregnerade mattor för en mängd olika applikationer.

Komponentfilter

En stor del av Dinairs tillverkning utgörs av så kallade komponentfilter som tillverkas till OEM-kunder efter deras speciella önskemål och krav. Filtren används ofta för hyttventilation, dammsugare, luftrenare, köksfläktar, medicinsk utrustning, rökrum, för svets och lödrök samt för en mängd andra applikationer. Filtren kan vara runda eller fyrkantiga, små eller stora, ett eller flera skikt som kan kombineras med förfilter, kol och/eller Hepa-filter.

Med vår erfarenhet och tekniska kunnande, flexibla maskinpark och stora kontaktnät kan vi säkert hjälpa dig i framtagningen av nya produkter för luftrening.

Testutrustning

Vi har nyligen investerat i en TSI 8130 partikelräknare och kan nu väldigt enkelt hjälpa till med mätning av tryckfall och avskiljningsgrad på alla typer av filtermaterial.

Nya panelfilter

Dinair tillverkar panelfilter i veckade syntetmaterial och ramar i polyester. Fördelen med denna produktgrupp är ökad hållfasthet och lägre tryckfall.

Plastramar

Dinairs OEM-grupp har utökat programmet av plastramar för kompaktfilter. Plastramar kan nu fås i bredderna 24 , 48 och 96 mm utan header samt 100 och 150 mm med 25 mm header. V-cellfilter finns som tidigare i djupet 292 mm.