Påsfilter – ett effektivt skydd

Påsfilter är den vanligaste typen av luftfilter. De ger den ytförstoring som möjliggör hög luftflödeskapacitet och stor stofthållningsförmåga. Dinairs påsfilter finns i flera utföranden med filtermedia och ramalternativ som anpassas för de förhållanden och krav på rening som gäller i den aktuella anläggningen.

Här hittar du ett urval av Dinairs påsfilter.
MaxFlo påsfilter

MaxFlo M5-F9 – energieffektiva påsfilter
med hög prestanda

(rekommenderas för ODA 2-3-miljö)

MaxFlo är ett energieffektivt påsfilter med mycket hög prestanda och brett användningsområde. Filtrets dimensioner kan anpassas till alla förekommande rammått och byggdjup. Som standard är filterpåsarna är sydda i ”high loft” microglasfibrer som laminerats mot en skyddande syntetisk microväv. Det valda filtermediat ger MaxFlo en successivt ökande avskiljningsgrad under hela filtrets livslängd vilket gör det speciellt lämpat för luftintag i hårt trafikerad stadsmiljö ODA2-3. MaxFlo är certifierat av Eurovent och långtidstestat och P-märkt av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Filterklasser: M5-F9 enl. EN779:2012.

GreenFlo påsfilter

GreenFlo M5-F7 – miljövänliga påsfilter med hög filtereffekt!

(rekommenderas för ODA1-2 miljö)

GreenFlo är ett universalfilter som passar alla aggregat. Utmärkande för GreenFlo är hög filtereffekt från start och mycket lågt CO2-avtryck genom användning av förnybara PLA-fibrer i filterpåsarna. De förnybara fibrerna är starka och fukttåliga syntetfibrer och utvinns idag ur stärkelse från växter. Stor filteryta och koniska filterpåsar med senaste sömmnadsteknik ger dessutom långsam tryckfallsuppbyggnad och samma låga energikostnader som för MaxFlo i ODA1-2 miljö. GreenFlo-filtren i klass M5-M6 är långtidstestade och P-märkta av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och certifierade av Eurovent. Finns i filterklasser: M5-F7 enl. EN779:2012. För att läsa mer om hur GreenFlo kan minska dina CO2-utsläpp, klicka här.

DinPak påsfilter

DinPak G4/refill

DinPak G2-G4 är ett välbeprövat frånluftsfilter som skyddar klimataggregatens känsliga delar i många tuffa miljöer. Påsfiltret finns i alla på marknaden förekommande specialstorlekar och har filterpåsar i Dinairs egenutvecklade djupfiltrerande progressiva filtermedia nu med 10% PLA . Standardiserade tester visar att filtret kan accumulera över 1000g stoft per helmodul och avskilja över 90 vikts-% av relevant provstoft. Som standard levereras filtret med engångsram i plåt, plast eller trä. I refillutförande kan ramen återanvändas.

DinPak M5/refill

DinPak M5 är ett påsfilter som skyddar klimataggregatens känsliga delar både på till- och frånluftssidan. Filtret finns i alla på marknaden förekommande specialstorlekar. De självbärande formsydda filterfickorna har djupfiltrerande filtermedia med 10% PLA . Som standard levereras filtret med engångsram i plåt,plast eller trä. I refillutförande kan ramen återanvändas.

DinPak E7/refill

Påsfiltret DinPak E7 skyddar klimataggregatens känsliga delar både på till- och frånluftssidan. Filtret finns i alla på marknaden förekommande specialstorlekar. De självbärande formsydda filterfickorna har djupfiltrerande förfilter med 10% PLA. Ett Electret-skikt ger över 85% effektivitet på svärtande luftburna partiklar direkt från start och bidar till ett extremt lågt luftmotstånd. I anläggningar med tryckkänsliga fläktar är detta en utmärkt lösning.
Som standard levereras filtret med en engångsram i plåt, plast eller trä. I refillutförande kan ramen återanvändas.