På restaurangen Fura, kan vi ta ett djupt andetag, tryggt och säkert!

Branscher

Produkter

Fallstudie

Kund: Hägglundsområdet / Axcell Fastighetspartner
Användare: Fura Restaurang
Applikationer: Hotell och restaurang
Utmaning: Rena inomhusluften från partiklar och virus för  200-250 matgäster dagligen i restaurangen med 300 m2.

Fura värnar så mycket om sina matgäster att de tillsammans med Hägglundsfastigheterna och Axcell Fastighetspartner har installerat en luftrenare med ultrarent partikelfilter i sin restaurang för att minimera spridning av virus och damm.

”Vi bryr oss om våra anställda och våra gäster och vill förse dem med HEPAfiltrerad luft där risken för infektioner minimeras avsevärt. På restaurangen Fura kan vi ta ett djupt andetag, säkert och säkert!” -Magnus Lundberg - Teknisk förvaltare, Hägglundsområdet AB

När pandemin slog till med kraft började tankarna på hur man skulle kunna bibehålla restaurangens verksamhet samtidigt värna om våra kunder och matgäster. Covid-19 och ökad smittspridning aktualiserar luftkvalitén på ett helt nytt vis.

- I vår riskvärdering fann vi att det gör stor nytta att filtrera luft där många människor från olika verksamheter möts. Luftrenaren AstroPure 2000 är ett mycket bra sätt att nå målet med bästa möjliga luftkvalitet, berättar Magnus Lundberg, teknisk förvaltare på Hägglundsområdet AB.

- Som bonus har vi också en damm- och pollenfri luft vilket är mycket uppskattad av alla allergiker, fortsätter Magnus stolt.

Kund: Hägglundsområdet / Axcell Fastighetspartner
Användare: Fura Restaurang
Applikationer: Hotell och restaurang
Utmaning: Rena inomhusluften från partiklar och virus för  200-250 matgäster dagligen i restaurangen med 300 m2.

Fura värnar så mycket om sina matgäster att de tillsammans med Hägglundsfastigheterna och Axcell Fastighetspartner har installerat en luftrenare med ultrarent partikelfilter i sin restaurang för att minimera spridning av virus och damm.

”Vi bryr oss om våra anställda och våra gäster och vill förse dem med HEPAfiltrerad luft där risken för infektioner minimeras avsevärt. På restaurangen Fura kan vi ta ett djupt andetag, säkert och säkert!” -Magnus Lundberg - Teknisk förvaltare, Hägglundsområdet AB

När pandemin slog till med kraft började tankarna på hur man skulle kunna bibehålla restaurangens verksamhet samtidigt värna om våra kunder och matgäster. Covid-19 och ökad smittspridning aktualiserar luftkvalitén på ett helt nytt vis.

- I vår riskvärdering fann vi att det gör stor nytta att filtrera luft där många människor från olika verksamheter möts. Luftrenaren AstroPure 2000 är ett mycket bra sätt att nå målet med bästa möjliga luftkvalitet, berättar Magnus Lundberg, teknisk förvaltare på Hägglundsområdet AB.

- Som bonus har vi också en damm- och pollenfri luft vilket är mycket uppskattad av alla allergiker, fortsätter Magnus stolt.

Document Finder
Kontakta oss
Mail
Top of Page