SAAF Tech Tools förenklar gasfas-applikationer

Gasfas miljö-, analytiska och designlösningar

SAAF Tech Tools är en beslutsvetenskaplig programvara som konfigurerar luftreningsprodukter för att avlägsna luftburna gashaltiga kontaminanter. Genom att använda SAAF Tech Tools kan våra experter ange tillämpningsspecifika uppgifter eller välja bland förhandsdefinierade tillämpningar från en lista för att konfigurera den exakta luftreningslösningen som behövs för våra kunder. Detaljerad information om kontaminanter, adsorberare, oxidanter och länkar till industriinformation som är relevant för specifika tillämpningar står till förfogande.

SAAF Remaining Life Analysis (RLA) mäter egenskaper hos kemisk media för att hjälpa verksamheter att förutsäga återstående livslängd, bytesscheman och inventeringskrav.

Ingenjörer och slutanvändare frågar ofta hur länge media räcker eller hur ofta det ska bytas ut. Svaret beror på användningsområdet och miljöns gaskoncentrationer. Olika verktyg kan bidra till att svara på sådana frågor, allt från luftmätningar till enkäter bland innehavarna. AAF International rekommenderar Remaining Life Analysis (RLA) för standardmedia från SAAF. RLA hjälper kunderna med att beräkna medias återstående livslängd, bekräfta medieaktivitet, optimera val av media och kontrollera kostnader med tidsenliga byten av media.

Filtreringsmedia för gasfas omfattar en stort urval av material. De vanligaste sorterna är oanvänt aktivt kol, impregnerat kol och impregnerat aluminiumoxid. Varje filtermedias livslängd beror på flera faktorer, t. ex. partikelstorlek, aktivitetsnivå, kontminantkoncentrationer, drifttemperatur, fuktighet under drift, drifttid, minsta tillåtna genomslag, typ av impregneringsmedel och impregneringens procentandel. Dinair/AAF uppskattar dessa faktorers inverkan på materialets livslängd genom att jämföra egenskaperna rent filtermedia.

Diniar/AAF skapar en analysrapport om återstående livslängd efter varje analyserat prov. Rapporten innehåller information om installationen och utrustningen, en förklaring av resultaten, rekommendationer och en sammanfattande tabell. Dessa data kan registreras över tid för att analysera ett system.

Produkterna med SAAFShields Technology arbetar tillsammans som ett reaktivitets-övervakningssystem i realtid. Informationen de förmedlar hjälper verksamheter att undvika kostsamma konsekvenser av korrosion hos elektronisk utrustning (störningar hos dataservrar, utrustning i kontrollrum eller annan kritisk mikroelektronik).

SAAFShield Detecting Unit arbetar antingen tillsammans med SAAFShield Reading Unit eller SAAFShield Communications Module för att visa och förutsäga tendenserna för korrosion över tid. Detekteringsenheten står för teknikens avkänningssida. Detekteringsenheten kräver inget drivmedel och är ett ekonomiskt alternativ som enkelt kan användas på flera platser och regelbundet göra avläsningar med avläsningsenheten. Annars går det att konstant läsa av trender inom korrosionshastighet när den är ansluten till en avläsningsenhet eller kommunikationsmodul. Avläsningsenheten kan logga data på en USB-sticka som kan öppna diagram via SAAFShields webbplats. Kommunikationsmodulen skickar data till fastighetsdriftsprogram via en 4-20 mA-signal, vilket ger möjlighet till bevakning av hela fastigheten.

SAAF Reactivity Monitoring Coupons (RMC:er) ger information om genomsnittlig luftreaktivitet under 30 dagar. Den här informationen som de ger hjälper anläggningspersonalen att utvärdera områdes- eller rumsförhållanden relaterat till luftreaktivitet, och att vidta nödvändiga åtgärder för att skydda sin elektronik, utrustning, processer, artefakter och historiska tillgångar.

Med RMC:er går det att fastställa miljöreaktivitet genom exponering i miljön och efterföljande labbanalys. Den här tekniken tillämpas för att utreda tillståndet i kontrollrum eller andra skyddade elektronikutrustning i byggnadsmiljöer på industrianläggningar, t. ex. massa- och pappersfabriker, petrokemiska raffinaderier och kemiska anläggningar. RMC:er används också för att utreda tillståndet på anläggningar som datacenter, museer och arkiv samt områden med mikroelektronisk produktion och förvaring. Mekanisk utrustning som kompressorer kan dessutom påverkas av reaktiva gaser i luften och utvärderas med RMC:er. Olika standarder och klassificeringsmetoder visar samband mellan mängden korrosion och reaktivitetsklassificeringar. Därför erbjuder vi RMC-rapporter i fyra olika format, där vart och ett återger en annorlunda skala för att betrakta den övergripande reaktivitetsnivån.

Har du frågor?


Kontakta oss:

+46 (0)143-125 80

eller hitta din lokala avdelning

Produkter och lösningar

Document Finder
Kontakta oss
Mail
Top of Page