Sensor 360®

Innovativ IoT-plattform

Sensor360 är nästa generations bevaknings- och anläggningshanteringsverktyg och gör att kunden kan förstå och planera sina luftfilterprestanda och sitt underhåll på ett helt nytt sätt. Sensor360 är den första IoT (Internet of Things)-patenterade teknikplattformen som visar effektiviteten i en byggnads filtreringssystem genom att bevaka partikelnivåer. Genom att dessutom bevaka tryckfall kan anläggningschefen fastställa tillfället för byte av byggnadens filter, vilket ger mest värde och energieffektivitet.

Först installeras batteridrivna sensorer för att mäta både partikelkoncentrationer innan luften filtreras och för att mäta graden av Indoor Air Quality (IAQ). Tryckmätare integreras i byggnadens aktuella lufthanteringsmekanismer för att registrera data och ge ett bekvämt sätt för anläggningschefen att bevaka luftfiltrens prestanda, inklusive när ett optimalt tillfälle för filterbyte närmar sig. Alla de här sensorerna ansluter till en nätverksportal som i sin tur (via molnet) kommunicerar med en app som installerats på användarens telefon, surfplatta eller dator. Det går även att placera en display för luftkvalitetsbevakning i entrén eller på en annan synlig plats i byggnaden.

 

Information om luftfilterprestanda blir sedan lika lätt som att titta på appen Sensor360 i mobilen, som går att anpassa med aviseringar som användaren ställer in. Sensor360 ger direkt bevakning av ett filtersystems prestanda som automatiskt spårar tryckfall och partikelnivåerna PM1, PM2,5 och PM10. Därför behöver användaren inte manuellt granska och samla in filterdata från anläggningens lufthanteringssystem. På så sätt kan användaren lösa potentiella problem med IAQ innan systemen påverkar byggnadens boende eller verksamma negativt, genom att få en avisering från appen Sensor360 om att partikelnivåerna har en oacceptabel koncentration.

 

 

Boende och verksamma i byggnaden kan dessutom se kvaliteten på den filtrerade luften som de andas genom att titta på Sensor360 i entrén, som visar partikelnivåerna i luften både inomhus och utomhus. I entrén kan alla som kommer in ta reda på att befinner sig i en ren och hälsosam miljö. Det kan göra arbetarna mer produktiva och nöjdare med jobbet och göra kunderna nöjdare.

När anläggningscheferna är fria från att arbeta med att reagera på klagomål från boende och verksamma tack vare Sensor360 kan de nu ta itu med eftersläpande underhåll och garantera hög IAQ på anläggningen. Det finns för närvarande inget annat automatiseringssystem eller bevakningsbetyg för byggnader på marknaden som ger denna kombination av mängder med filtreringsdata och som är så användarvänlig. Med Sensor360 kan användaren optimera schemaläggningen av förebyggande underhåll, minska på uppskjutet underhåll, spara pengar, minska risk och spara tid.

Kontakta oss om du vill se hur statistik från intelligent bevakningsteknik, bland annat TCO Diagnostic® och Sensor360®, kan förbättra driftresultaten.

Har du frågor?


Kontakta oss:

+46 (0)143-125 80

eller hitta din lokala avdelning

Service & Tjänster

Document Finder
Kontakta oss
Mail
Top of Page