Kommentar till artikel i VVS Forum, den 31 mars 2020, och hur artikelns innehåll missbrukas i upphandlingar.

Artikeln ”Förbjud luftfilter med formaldehyd” https://www.vvsforum.se/2021/03/forbjud-luftfilter-med-formaldehyd/ innehåller flera syftningsfel och tvivelaktiga påståenden.

Någon filterleverantör i Sverige försöker nyttja artikelns innehåll och i upphandlingar ifrågasätta och felaktigt påstå att förändringar har skett hos Dinairs och ytterligare en världsledande filterleverantörs produkter. I ett utdrag ur Meddelande från Upphandlingscenter Falun Borlänge-regionen, 16 april 2021, kan läsas att det citat ”finns en stor risk att ni får in ett testprotokoll som inte motsvarar prestandan i P-märkningsprotokollet och som är gjort på en produkt som inte längre marknadsförs, även om produktnamnet kvarstår” slutcitat. Vidare ifrågasätts P-märkning i allmänhet och det hävdas att det mist sin funktion.

Detta är totalt felaktiga påståenden. Ingen av Dinairs P-märkta produkter har förändrats och P-märkningen understryker den kvalitet som Dinair har i sina produkter.

En AAF-produktionsanläggning i Nederländerna har, som artikeln antyder, fällts rättsligt i ett mål. Domen gällde miljöbrott i tillverkningsprocess och hade således inget att göra med slutprodukt som artikeln antyder.

Produktionsanläggningen i Nederländerna är stängd sedan 2018.

Dinair och AAF tar fullt ansvar för sina produkter. Varken AAF eller Dinair har utmaningar med formaldehyd i sina produkter. Dinair och AAF och dess leverantörer följer REACH och testar regelbundet sina produkter.

 

För mer information kontakta:

Anders Påhlson, VD Dinair AB

+46 (0)143 125 98

Case Studies
Kontakta oss
Top of Page