BioCel ® V EX

EPA luftfilter E10/E11/E12 (ATEX)

Produktöversikt
  • Filterklass EN1822: E10/E11/E12
  • Standarddjup: 296 mm
  • Standardhöjd och -bredd: 287/490/592x592 och 287x287 mm.
  • Elektrostatiskt dissipativa ATEX-luftfilter för säker drift i alla explosionsgrupper och i alla riskzoner enligt ATEX-direktivet.
  • Den nödvändiga ATEX-dokumentationen levereras tillsammans med filtren.
  • Lätta plastramar av elektriskt dissipativ plast.
  • Jordningskablar och fästanordningar medföljer varje filter.
  • Stort temperaturintervall för användning: -40 °C till +80 °C.
  • Lång livslängd på grund av lågt initialt tryckfall med minimal ökning vid efterföljande drift.

AAF erbjuder ett särskilt sortiment av EPA-luftfilter som är utformade för användning i potentiellt explosiva miljöer. Alla produktversioner är elektrostatiskt dissipativa och helt i överensstämmelse med ATEX-direktivet 2014/34/EU (gammal beteckning 94/9/EG) för användning i farliga områden. AAF:s dissipativa luftfilter kan användas på ett säkert sätt inom hela spektrumet av explosionsgrupper och i alla farliga zoner som anges i ATEX-direktivet. De är tillverkade med elektriskt dissipativa plastramar som är lättare än konventionella material, t.ex. metaller. Detta underlättar installationen och gör också filtret helt förbrännbart, vilket minskar kostnaderna för bortskaffande.

Alla ledande och dissipativa komponenter som används i ATEX-zoner måste vara tillförlitligt jordade (dvs. jordade) för att möjliggöra korrekt elektrisk urladdning. AAF ATEX kompakta kassettfilter har fördjupningar på inlopps- och utloppssidorna av filterramen som används för att montera jordningsöglan på endera sidan enligt önskemål. Jordningsöglan och dess monteringsbeslag levereras tillsammans med filtersystemet. ATEX-filter från AAF är tillverkade av glasfibermedia av hög kvalitet som ger en enastående filtreringseffektivitet. Filtermaterialets utmärkta kvalitet och innovativa minipleatkonfiguration garanterar ett optimalt utnyttjande av filterytan tillsammans med en kraftig styrka. Standardversioner med upp till 40 m² filteryta samt individualiserade versioner med anpassade dimensioner finns tillgängliga i filterklassificeringar som sträcker sig från ISO-filterklasser enligt ISO 16890 (tidigare EN 779) till HEPA-filterklasser enligt EN 1822.

Namnet ATEX kommer från franskans "ATmosphères EXplosibles". Det tillämpliga regelverket i Europa är direktiv 2014/34/EU (gamla beteckningen 94/9/EG). I detta direktiv anges att utrustning och skyddssystem som används i potentiellt explosiva atmosfärer måste kunna avleda elektrostatisk laddning. Luftfilter som används i dessa farliga områden måste också uppfylla detta krav.

Zoner (damm/gaser)Definition
20/0Explosiv atmosfär förekommer kontinuerligt, under långa perioder eller ofta.
21/1Explosiv atmosfär kan förekomma vid normal drift ibland.
22/2Explosiv atmosfär kan inte förekomma vid normal drift, men om den förekommer, kommer den att vara kvar endast under en kort period.
BioCel V EX - EPA luftfilter E10/E11/E12 (ATEX)
  • Explosiva miljöer
EN1822 E10, E11, E12
Djup (mm) 296
Material Glasfiber
Rammaterial Plast
Typ av separatorer Smältlim
Typ av packning PU
Max driftstemperatur 80°C