Konisk

Produktöversikt
  • Förfiltret är tillverkat av syntetiskt polyestermaterial
  • Filtret kan tillverkas med olika filtreringsgrad
  • Filtret produceras som skräddarsydda beställningar

Koniska förfilter avskiljer större luftförorenande partiklar, såsom pollen och grövre stoft. De kan också delvis avlägsna mörka sotpartiklar som härstammar från förbränningsprocesser. Koniska filter är lämpliga för applikationer där kraven på luftkvalitet är lägre. Filtret används även som luftfördelning för att minimera drag. Filtret är gjort av syntetisk polyester och har en hög stofthållningsförmåga. Om det behövs kan filtret sys med en metalltråd för att förenkla installationen.

Filtermaterialet sys till en konisk form. På grund av sin speciella design är filtret inte konstruerat för höga luftflöden

Filtret tillverkas som skräddarsydda beställningar.

  • Kommersiella byggnader
  • Hotell och restauranger
  • Skolor och universitet
  • Flygplatser
  • Livsmedelsindustri
  • Ytbehandling
  • Materialprocess
ISO 16890 Coarse 60%, Coarse 70%
Material Syntet