Cylindrisk

Produktöversikt
  • Förfiltret är tillverkat av syntetisk polyester
  • Filtret kan tillverkas med olika filtreringsgrad
  • Filtret produceras som skräddarsydda beställningar

Cylindriska filter avskiljer större luftförorenande partiklar, såsom pollen och grövre stoft. De kan också delvis avlägsna mörka sotpartiklar som härstammar från brännprocesser. 

Cylindriska filter används i applikationer där kraven på luftkvalitet är lägre. I industri installationer där temperatur, luftfuktighet samt hållbarhet är viktigt. Filtret är gjort av syntetisk polyester och har en hög stofthållningsförmåga. 

Om det behövs kan filtret sys med en metalltråd för att förenkla installationen. Filtermaterialet sys till en cylindrisk form. På grund av sin speciella design är filtret inte konstruerat för att motstå höga luftflöden.

Filtret tillverkas som skräddarsydda beställningar.

  • Kommersiella byggnader
  • Hotell och restauranger
  • Skolor och universitet
  • Flygplatser
  • Livsmedelsindustri
  • Ytbehandling
  • Materialprocess

 

ISO 16890 Coarse 60%, Coarse 70%
Material Syntet