SAAFCarb MA Plus

Gasmedia

Produktöversikt
 • Specialtillverkat för sura korrosiva miljöer
 • Samlar upp kontaminanter i sura gaser
 • Passar i alla kolbaserade filtersystem
 • Låg tryckfall och hög adsorptionsförmåga
 • Temperatur: -20°C till 55°C
 • Luftfuktighet: 10 % till 95 % relativ fuktighet
 • Levereras i 25 och 500 kg säckar

SAAFCarb MA Plus-media är specialtillverkat för att hantera gaser i korrosiva miljöer. Det adsorberar föroreningar som vätesulfat, svaveldioxid och lättflyktiga organiska ämnen (VOC). Mediat består av kol, aluminiumoxid och andra bindemedel för optimal borttagning av sura gaser. Mediat fångar upp och oxiderar gaserna så att de blir till ofarliga fasta partiklar samtidigt som desorption undviks. SAAFCarb MA Plus-mediets utformning gör processen snabb, irreversibel och kemiskt säker. 

Vått aktivt kol adsorberar syre från atmosfären, vilket ger låg syretillförsel i tillslutna utrymmen eller i förpackningar. Detta kan vara skadligt för människor som vistas i dessa syrefattiga utrymmen. Se till att personalen följer lokala och nationella säkerhetsriktlinjer. Installatörerna måste använda skyddsutrustning vid hantering. När SAAFCarb MA Plus-mediat har förbrukats ska det kasseras i enlighet med lokala och nationella bestämmelser.

 • Flygplatser
 • Sjukvård
 • Livsmedelsindustri
 • Mikroelektronik
 • Datacenter
 • Massa och papper
 • Vatten- och avloppsverk
Max driftstemperatur -20˚C - +55˚C
Relativ luftfuktighet 10-95%