SAAFCarb MB

Gasmedia

Produktöversikt
 • Effektiv borttagning av ammoniak
 • Effektiv borttagning av lättflyktiga organiska ämnen
 • Specialimpregnerat media
 • Passar i alla kolbaserade filtersystem
 • Låg tryckfall och hög adsorptionsförmåga
 • Temperatur: -20°C till 55°C
 • Luftfuktighet: 10 % till 95 % relativ fuktighet
 • Levereras i 25 och 500 kg säckar

SAAFCarb MB-media tar effektivt bort ammoniak. Det specialutformade sura impregneringsmedlet förbättrar borttagningskapaciteten av ammoniak.  SAAFCarb MB-mediet genomgår flera kvalitetskontroller innan det skickas, tex. test av fukthalt, volymvikt och absorption av koltetraklorid. Mediat fångar upp och oxiderar gaserna så att de blir till ofarliga fasta partiklar samtidigt som desorption undviks. 

Vått aktivt kol adsorberar syre från atmosfären, vilket ger låg syretillförsel i tillslutna utrymmen eller i förpackningar. Detta kan vara skadligt för människor som vistas i dessa syrefattiga utrymmen. Se till att personalen följer lokala och nationella säkerhetsriktlinjer. Installatörerna måste använda skyddsutrustning vid hantering. När SAAFCarb MB-mediat har förbrukats ska det kasseras i enlighet med lokala och nationella bestämmelser.

 

 • Flygplatser
 • Sjukvård
 • Livsmedelsindustri
 • Mikroelektronik
 • Datacenter
 • Massa och papper
 • Vatten- och avloppsverk
Max driftstemperatur -20˚C - +55˚C
Relativ luftfuktighet 10-95%