SAAFCarb MM

Gasmedia

Produktöversikt
 • Effektiv borttagning av kvicksilver
 • Samlar upp kontaminanter i sura gaser
 • Passar i alla kolbaserade filtersystem
 • Låg tryckfall och hög adsorptionsförmåga
 • Temperatur: -20°C till 55°C
 • Luftfuktighet: 10 % till 95 % relativ fuktighet
 • Levereras i 25 och 500 kg säckar

SAAFCarb MM impregnerat media tar bort kontaminanter i sorptionsprocessen genom kemisk och/eller katalytisk reaktion. I processen samlas gasen upp i pelletsen, där reaktionen gör att gaserna blir till oskadliga fasta partiklar vilket begränsar möjligheten till desorption. SAAFCarb MM-mediets utformning gör processen snabb, irreversibel och säker.

SAAFCarb MM tillverkas av aktivt kol i pelletsform och består av substrat av hög kvalitet med katalytisk impregnering för att ge bästa möjliga kemiska sorption och katalytisk reaktion för olika typer av gaser. Processen ger största möjliga mängd impregneringsmedel för kemisk reaktion och optimal prestanda.

Vått aktivt kol adsorberar syre från atmosfären, vilket ger låg syretillförsel i tillslutna utrymmen eller i förpackningar. Detta kan vara skadligt för människor som vistas i dessa syrefattiga utrymmen. Se till att personalen följer lokala och nationella säkerhetsriktlinjer. Installatörerna måste använda skyddsutrustning vid hantering. När SAAFCarb MM-mediat har förbrukats ska det kasseras i enlighet med lokala och nationella bestämmelser.

 • Flygplatser
 • Sjukvård
 • Livsmedelsindustri
 • Mikroelektronik
 • Datacenter
 • Massa och papper
 • Vatten- och avloppsverk
Max driftstemperatur -20˚C - +55˚C
Relativ luftfuktighet 10-95%