SAAFOxidant

Gasmedia

Produktöversikt
 • Tar bort och samlar upp kontaminanter genom kemisk omvandling
 • Specialtillverkat för ett brett användningsområde
 • Passar i alla kolbaserade filtersystem
 • Låg tryckfall och hög adsorptionsförmåga
 • Oantändligt och giftfritt
 • Försvårar tillväxt av bakterier och svamp
 • UL-klassificerad
 • Temperatur: -20°C till 55°C
 • Luftfuktighet: 10 % till 95 % relativ fuktighet
 • Levereras i 25 och 900 kg säckar
 • Samlar upp följande kontaminanter:
  • Formaldehyd
  • Svavelväte
  • Aldehyder med låg molekylär vikt och organiska syror
  • Kväveoxid
  • Svaveldioxid

SAAFOxidant kemisk media för gasborttagning har utformats för att effektivt ta bort särskilda kontaminanter i gasform från luftflöden.

SAAFOxidant media tillverkas av kulformade och porösa pellets och består av en blandning av aktivt aluminiumoxid och andra bindemedel. Mediet impregneras med kaliumpermanganat för att ge bästa möjliga adsorption, absorption och oxidation av olika kontaminanter i gasform. Processen ger största möjliga mängd impregneringsmedel för kemisk reaktion och optimala prestanda.

Materialet har en sfärisk form med nominell diameter 4mm. KMnO4-innehåll min. 8 vikt-%

Se till att personalen följer lokala och nationella säkerhetsriktlinjer. Installatörerna måste använda skyddsutrustning vid hantering. SAAFOxidant-mediat har förbrukats ska det kasseras i enlighet med lokala och nationella bestämmelser.

 

 

 • Flygplatser
 • Sjukvård
 • Livsmedelsindustri
 • Mikroelektronik
 • Datacenter
 • Massa och papper
 • Vatten- och avloppsverk
Max driftstemperatur -20°C - +55°C
Relativ luftfuktighet 10-95%