Våtfilter

Produktöversikt
  • Kan tillverkas i alla tillgängliga filtermedia
  • Till alla kända filterfabrikat
  • Kundanpassat utförande vid behov
  • Skräddarsydda lösningar
  • Teknisk rådgivning för bästa prestanda
  • Tillverkning i Sverige

Används för att avskilja partiklar och andra föroreningar ut vätskor för vidare förädling eller separera avfall. 

Nålfilt och vävar i Polypropylen, Polyamid, Polyester, PPS, och PTFE.

Valet av filtermedia är mycket viktigt för hur filtreringsprocessen fungerar vilket påverkar livslängd och underhållskostnader. Genom vår kunskap kan vi erbjuda vägledning och presentera bästa lösningen för specifika behov. Filtermedia finns i ett brett utbud av variationer och egenskaper för att uppnå rätt avskiljningsgrad och funktion. Allt för att möta de behov och krav som finns.

Vi har ett brett urval av produkter och god kännedom om de flesta kända filterfabrikaten och kundanpassar ofta produkterna för nödvändiga förbättringar och enklare hantering.