Rökgas- & stoftfilter

Produktöversikt
  • Tillverkas i ett stort utbud av olika filtermedia 
  • Filter för alla kända filterfabrikat och driftsfall
  • Kundanpassade & Skräddarsydda produkter
  • Teknisk rådgivning för bästa TCO-lösning
  • Tillverkning i Sverige

Används för att rena luft och rökgaser genom avskiljning av stoft och andra föroreningar.  

Nålfiltar och vävar bestående av fibrer i Bomull, Polypropylen, Polyester, Akryl, mAramid (Nomex), PPS, Polyimid (P84), PTFE och Glasfiber.

Valet av filtermedia är mycket viktigt för hur filtreringsprocessen fungerar vilket påverkar livslängden, drifts- & underhållskostnader. Genom vår kunskap kan vi erbjuda vägledning och presentera bästa lösningen för specifika behov. Filtermedia finns i ett brett utbud av variationer och egenskaper som exempelvis blandningar av fiber och olika fiberstorlekar, yt-finish, kemiska behandlingar för ytterligare egenskaper, e-PTFE membran och antistatiska fibrer och basvävar.  Allt för att möta de behov och krav som finns.

Vi tillverkar ett brett urval av produkter och har god kännedom om de flesta kända filterfabrikaten och tar fram kundanpassade och skräddarsydda lösningar där det finns behov för detta.

Vi utför service på plats som filterbyten, service, reparationer, installationer och emissionsmätningar samt filteranalyser för problemsökning, optimering och ökad kontroll.