TCO Diagnostic®

Optimerad filtreringsanalys

Syftet med TCO Diagnostic® är att hjälpa dig med att välja de bästa filtren till dina lufthanteringssystem och förstå deras känslighet för dina driftförhållanden, för att hålla ditt igång system så optimalt och effektivt som möjligt. TCO Diagnostic ger statistik för att identifiera möjligheter till förbättring, hitta de optimerade alternativen och specialanpassa lösningar efter dina specifika behov för att få ett omfattande perspektiv inför ditt köp– för attförbättra luftkvaliteten, energibesparingarna och driftflexibiliteten och samtidigt minska den totala ägandekostnaden. Att arbeta med inriktade specialister med kontrollerbar analys av filterprestanda som använder detta nya verktyg visar det effektivaste sättet att förbättra produktiviteten, sänka utgifterna och minska riskerna på.

Det mest avancerade analysprogrammet i filtreringsbranschen

  • Total Cost of Ownership (TCO) Diagnostics analys utförs av dina VVS-system för att identifiera ekonomiska möjligheter och optimera tid och utgifter
  • Den mest kompletta databasen med oberoende testrapporter om tillverkares filter
  • Analyser med upp till fyra stadier av filtrering – aktuellt system och upp till tre tillvalssystem
  • Återger de relativa årskostnaderna baserat på stadium, filter, energi och arbete
  • Justerar sig dynamiskt för att visa värden för total kostnad, energikostnad och kostnad för filterbyte
  • Dokumenterar potentiella energibesparingar som kan ge rätt till skattelättnader och rabatter
  • Genererar skriftliga rapporter som tydligt visar antagningar som använts och beräknade besparingar

 

De viktigaste kostnaden som vanligtvis påverkar den totala kostnaden för att äga filter är energi.

Däremot förekommer andra kostnader, t. ex. själva filtret, installation, kassering, frakt, inköp, omkostnader, förvaring och filtereffektivitet i att hålla spolar och luftrör för att förhindra extra underhållskostnader, och detta bör också tas med i beräkningen i alla analyser av totala kostnader.

Den övergripande totala ägandekostnaden omfattar direkta och indirekta utgifter samt icke-mätbara kostnader som kan medföra ekonomiska värden. TDO Diagnostic tar med alla dessa relevanta variabler i beräkningen och ger samtidigt den effektivaste lösningen för just din anläggning och dina behov.

TCO Diagnostic använder de mest exakta metoderna och datakällorna för att förbättra din anläggnings totala livslängd, orsaker bakom dolda kostnader och startutgifter. Det förbättrar prestanda baserat på din miljö, dina system och dina processer.

Även om resultaten i vårt program TCO Diagnostic kan få dig att spara stora summor pengar erbjuds det för närvarande som en kompletterande tjänst till dig. Processen börjar med ett vanligt samtal med en av våra fabriksutbildade representanter.

Klicka här för att beställa ditt TCO Diagnostic idag!

Har du frågor?


Kontakta oss:

+46 (0)143-125 80

eller hitta din lokala avdelning

Service & Tjänster

Document Finder
Kontakta oss
Mail
Top of Page