Luftfilter för allmän ventilation i byggnader

Komfortventilation

Dinair/AAF besitter hög expertkunskap vad gäller inomhusventilation för att ge er lägsta energikostnad, optimerad luftkvalité och bästa miljöval.

Marknadsområden/Segment:

Kommersiella byggnader

Hotell

Skolor och universitet

Shoppingcenter varuhus

Museer

Flygplatser

Luftfilter för renrum och läkemedelsindustrin

Filtrering rena miljöer

Lokaler inom t.ex. hälso-, sjukvård och läkemedelsindustrin kräver högeffektiva och välutvecklade ventilationslösningar med höga renhetskrav. På Dinair/AAF skräddarsyr vi efter behov, krav och önskemål. Våra unika membranmedia hjälper dig att reducera driftkostnaden med sitt låga tryckfall.

Marknadsområden/Segment:

Sjukvård

Livsmedelsindustri

Läkemedelsindustri

Bioteknik

Boskapsmiljöer

Mikroelektronik

Datacenter

Luftfilter för produktionslinjer, t.ex. billackeringsverkstäder.

Process- och industrifiltrering

Vi har lång erfarenhet och stor kunskap inom stoftavskiljning, rökgasrening och våtfiltrering. Vi är stolta över vår styrka att erbjuda rätt material och teknisk lösning.

Marknadsområden/Segment:

Ytbehandling

Materialprocess

Massa och papper

Vatten- och avloppsverk 

Rökgasrening

Cement-, mineraler-, & gruvindustri

Spannmål & Foder

Asfaltstillverkning

Stoftemissionsmätning

Livsmedelsindustrin

Document Finder
Kontakta oss
Mail
Top of Page