Ytbehandling – bilbranschen

Kontrollerad luftkvalitet vid lackeringslinjer

Att hantera en lackeringslinje för bilar är komplicerat. Även minsta detalj kan få omfattande följder. Luftkvalitet är kritiskt i varje steg av processen i en färgbutik. Kontaminerad luft kan leda till dyra omarbetningar och man kan till och med tvingas stoppa linjen. Det kan i hög grad påverka den första genomströmningen och ett fordons övergripande produktionsschema.

 • Damm i omgivningsluften eller från produktionprocessen
 • Människohår
 • Textilfibrer
 • Kontaminant som t.ex. silikon- eller PVC-partiklar
 • Mänskliga fel
 • Processfel

 

 

 • Längre produktionsplaner
 • Ekonomiska förluster på grund av extra arbete
 • Negativ inverkan på nyckeltal
 • Ökade driftskostnader för lackeringslinjenoreningar
Hantera risker och identifiera defekter

Det är dyrt att hantera risker och identifiera defekter. Och fel uppstår hur noggrann man än är och hur många försiktighetsåtgärder man än vidtar. En erfaren mänsklig operatör har en upptäcktsfrekvens på mellan 80 och 90 %. Om robotar ersätter de mänskliga operatörerna ökar upptäcktsfrekvensen till ungefär 96 %föroreningar

I samma ögonblick som förorenande partiklar i luften vållar en skada på en nylackerad yta inträffar en händelse då man har tappat kontrollen. Detta är tidpunkten då dyrbar omarbetning blir oundviklig.handling

Att hantera luftkvaliteten för lackeringsprocesser är av största vikt för att bibehålla en smidig leveranskedja. Det är mycket viktigt att eliminera luftburna föroreningar i form av damm eftersom detta kan stoppa produktionen, vilket i sin tur ställer till problem både upp- och nedströms i leveranskedjan.

Det första steget för att ta kontroll över luftkvaliteten är att installera lämpliga filter för alla steg i lackeringsprocessen. Tidig upptäckt och effektiv hantering av kontamineringsriskerna är centrala för att minska produktionsstörningar och sänka kostnaderna.

Dinair/AAF erbjuder en sann rådgivande metodik

Lackeringsverkstadens driftansvariga behöver assistansen från en betrodd rådgivare på plats som kan inspektera luftfiltreringen, utföra diagnostik och hjälpa till med löpande förbättringar som ger en optimal och effektiv lösning och reducerar både kostnader och risker. Vi arbetar enligt en rådgivande och teknisk metodik med mål att förstå alla era luftfiltreringsbehov, er tillämpning och era verksamhetsmål för att därigenom optimera verksamhetens prestanda och sänka den totala ägandekostnaden.

Lackeringen är den mest energiintensiva delen i biltillverkningen. Hela 75 % av den totala energi som går åt till processen används för att driva lackeringsverkstadens ugnar och sprutboxar. För att uppnå den luftkvalitet som krävs för optimal ytbehandling måste enorma luftvolymer temperaturregleras och förflyttas.

Utrustning på plats
 • Handhållna laserpartikelmätare som kräver precis kalibrering för mätning av ytbehandlingstillämpningar
 • Apparater för miljökontroll (t.ex. varmtrådsmanometer, fukt- och temperaturgivare och en digital tryckfallsmätare)
 • Bärbart verkstadsmikroskop med ansluten digitalkamera
 • Digitalt USB-mikroskop
 • Mätare för elförbrukning
 • Tillbehör som exempelvis röktest och verktyg för dammprovtagning

 

En grundlig genomgång av luftfiltren i ditt VVS-system är den allra första åtgärden som Dinair/AAF vidtar för att kunna ge dig professionell vägledning och analyser som ska ligga till grund för kostnadsbesparingar och riskreducering. Genom att genomföra den här granskningen strävar vi efter att förstå ditt aktuella tillstånd och uppfylla dina luftfiltreringsbehov, användningsområden och målen för total luftkvalitet. Den anpassade luftfiltreringsundersökningen kostar ingenting och kan ge dig viktiga fördelar, genom att hjälpa dig spara pengar, minska risker och spara tid.

Filter Elements

Housings and Equipment

Services

Filter Mats

This fibreglass filter media is designed for filtration for protection of air ducts, fans and engines in paint shops.

Click here to learn more

TranspAIRency service

AAF introduces an air quality and filter systems optimization program for automotive manufacturing processes.

Click here to learn more

AmerGlas Paintstop

AmerGlas Paintstop is designed for filtration for protection of air ducts, fans and engines in paint shops.

Click here to learn more

Filter Elements

Housings and Equipment

Services

HT Filters

Our HT Compact Filters are designed to improve air quality in hot air systems, such as paint drying lines, with a great energy savings level and attractive life cycle cost.

Click here to learn more

TranspAIRency service

AAF introduces an air quality and filter systems optimization program for automotive manufacturing processes.

Click here to learn more

Filter Elements

Housings and Equipment

Services

Pocket Filters

Our pocket filters have the highest dust holding capacity, with optimised pressure drop behaviour for high performance, which is crucial for automotive paint booths.

Click here to learn more

TranspAIRency service

AAF introduces an air quality and filter systems optimization program for automotive manufacturing processes.

Click here to learn more

Compact Filters

Our Compact Filters have a high DHC. Higher dust holding capacity results in less filter changes and an extended service life, thus reducing replacement costs.

Click here to learn more

Service & Tjänster

Document Finder
Kontakta oss
Mail
Top of Page