Luftkvalitet inomhus (IAQ)

 

Indoor Air Quality (IAQ) är en term som avser luftkvaliteten i din byggnad och som inandas varje dag av de som befinner sig i byggnaden. Föroreningsnivåerna i inomhusluften kan vara upp till fem gånger högre än utomhusnivåerna (i många fall upp till 100 gånger högre), och personer ägnar mer än 90 % av sin tid inomhus.

 

Dålig IAQ bedöms dessutom som en av de fem främsta miljöriskerna för allmänhetens hälsa men förbises ofta av viktiga beslutsfattare.

Document Finder
Kontakta oss
Mail
Top of Page