Luftkvalitet inomhus (IAQ)

 

Indoor Air Quality (IAQ) är en term som avser luftkvaliteten i din byggnad och som inandas varje dag av de som befinner sig i byggnaden. Föroreningsnivåerna i inomhusluften kan vara upp till fem gånger högre än utomhusnivåerna (i många fall upp till 100 gånger högre), och personer ägnar mer än 90 % av sin tid inomhus.

 

Dålig IAQ bedöms dessutom som en av de fem främsta miljöriskerna för allmänhetens hälsa men förbises ofta av viktiga beslutsfattare.

Case Studies
Kontakta oss
Top of Page